En festival bara för kvinnor

Världens första festival enbart för kvinnor har arrangerats i Sverige. Det är ett svar på alla de sexuella trakasserier som skedde under årets största musikfestival föra året. Musikfestivalen The Statement hävdar att de är världens största – och enda – festival som arrangerar spelningar enbart för kvinnor och transsexuella personer. Den tog plats under fredagen den 31 augusti i Göteborg. Den svenska komikern Emma Knyckare kom på idén efter många av de sexuella trakasserierna tog plats under Bråvalla festivalen förra året och under 2016. Eventet crowd-fundades med hjälp av över 300 000 doneringar.

Bara för kvinnor

Hela idén är att det inte ska finnas några cis-män berättade arrangören och att de enbart arbetade exklusivt med kvinnor och icke-binära personer. Det här gäller allt från artister till säkerhetspersonal. Cis-män är en term som används på en individ vars kön är desamma som när de föddes. En transperson är någon vars kön eller könsidentitet är annorlunda jämfört med könet de föddes med. Men ingen kommer att bli ifrågasatt vid dörren berättade arrangören när hon fick frågan kring hur de skulle stoppa män från att komma in. Men de arbetade med ett säkerhetsbolag som hade utvecklat ett speciellt system för just detta.

Hyllar musiken

Festivaler är till för att hylla musik och människor samtidigt som människor ska känna sig trygga i att åka dit utan att bli trakasserade. Därför är det viktigt med en festival som tydligt markerar mot dessa problem i Sverige. Samtidigt berättade hon att #MeToo-rörelsen visade vilken problematik det finns i Sverige kring dessa frågor och att vi är långt ifrån att nå en lösning trots att folk i omvärlden – och i Sverige – gärna vill tro att vi inte har sådana problem här i vårt eget land.

Internationell uppmärksamhet

Festivalen har fått stor uppmärksamhet i Sverige och utomlands där vissa hävdar att det är en olaglig aktion. Men i regel är många för en sådan festival och tycker att det är en bra idé att de arrangerar festivaler baserat på säkerhet och trygghet – och om vanliga festivaler inte kan garantera säkerheten för alla sina besökare så måste man ta till andra medel för att garantera detta. Huruvida festivalen kommer att fortsätta nästa år och året därpå beror på flera olika faktorer berättar arrangören. Men framför allt så visade årets festival att det finns ett intresse och en vilja i att ta dessa frågor vid hornen något som arrangören menar har utelämnats från årets debatt inför valet. Hon menar att man inte alls har sett hur frågorna kring #MeToo och den problematik som finns gällande kvinnofrågor har diskuterats alls under valet. Och med bara ett par dagar kvar till valet så är det lite som tyder på att de kommer att prata om de här frågorna innan dess. Det finns en bred opinion i Sverige om att det här är något som måste diskuteras och lösas men trots det verkar det inte som att någon politiker vill ta itu med dessa problem utan diskuterar hellre andra problem och andra frågor.

Inlägg skapade 22

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen