Om olika typer av rockmusik

Rocken är en av 1900-talets viktigaste och mest populära musikgenrer. Rocken växte fram ur den bluesmusik som spelade i Amerika under tidigt 1900-tal. Genom att addera trummor och elgitarr till bluesen uppstod ett helt nytt sound som kom att kallas för rhythm and blues. Denna musikstil utvecklades senare under 50-talet till rock and roll som man får betrakta som fundamentet till rockens utveckling under de kommande decennierna.

Rocken spred sig över världen som en löpeld och under 60-talet poppade det upp otaliga rockgrupper över hela världen, med Amerika och Europa som stora exportkontinenter. Ibland hör man det refereras till Beatles som ”världens första rockband”, vilket naturligtvis inte är helt sant, men man skulle kunna säga att de paketerade om rocken och tillförde nya element som inte funnits tidigare. De experimentella inslagen som Paul, Ringo, John och George införde i sin musik kan nog definitivt sägas vara viktiga för utvecklingen av den psykedeliska rocken under 60- och 70-talet. För att inte nämna hur Jimi Hendrix påverkade både gitarrspel och stil för efterföljande rockmusiker.

Rockens kännetecken

Det är viktigt att skilja på olika slags inriktningar inom rock, eftersom att även om instrumentuppsättningen är förhållandevis identiska så är uttrycken väldigt annorlunda. Med några undantag så är de viktigaste instrumenten sång, trummor, elbas, elgitarr och klaviatur. Brass, stråkar, percussion och andra typer av instrument är vanligt förekommande också, men det varierar väldigt mycket från grupp till grupp. Den psykedeliska rocken kännetecknas av experimentella inslag, långa låtar och progressiv arrangering. Det är inte ovanligt att klaviaturvalet faller på synth, mellotron eller orgel. Man kan kontrastera det mot 90- och 00-talets rockmusik som i huvudsak är gitarrbaserad med enklare låtformer.

Punkrockens etablering

I sviterna av en rockvärld där banden spelade på utsålda arenor med låtrepertoarer som ur musikalisk synvinkel var väldigt avancerade så uppstod det, som alltid under historien, en motreaktion: punken. Rocken som tidigare hade varit ungdomens och arbetarklassens röst mot vuxenheten och den städade borgerligheten hade under 70-talet blivit en del av etablissemanget. Band som Pink Floyd och Yes attraherade lyssnarskaror även inifrån den välutbildade eliten. Man kunde hävda att dessa band de facto var eliten själva. Punkbanden tog tillbaka rocken dit de ansåg att den hörde hemma: från de rika till de fattiga, och skalade bort vikten av att vara en skolad musiker.

Growl och nordisk mytologi

Under 80-talet så fortsatte förgreningen av rocken. Många av de band som placeras i facket ”hårdrock” bildades under detta decennium. Ungefär parallellt med de klassiska hårdrockmusikerna i Europe och Iron Maiden som utvecklade heavy metal med stora refränger och melodier, växte det fram en mycket hårdare variant: death metal. Istället för att sjunga kunde man använda sig av skriket, eller growl som det också kallas. I framför allt Skandinavien talar man om undergenren black metal som förknippas med nordisk mytologi, satanism och dödsdyrkan. Rocken är både hatad och älskad över kulturer och generationer, och den historiska kopplingen mellan de olika banden och stilutvecklingarna är starkt sammanlänkade med varandra. Från Jerry Lee Lewis och Elvis till The Who och Beatles, via Led Zeppelin, Focus och Frank Zappa, Sex Pistols och Ramones till Iron Maiden, Mayhem och Dimmu Borgir till Nirvana, Oasis till The Strokes. Alla hör de ihop och det finns något för alla smaker.

Inlägg skapade 22

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen