URKULT – den kulturvänliga festivalen

I år firar festivalen Urkult som arrangeras i det lilla samhället Näsåker i Ångermanland, 25 år. Sedan festivalen startades har målet varit att skapa gränslösa och inkluderande kulturmöten under fred, kärlek och samförstånd. Festivalen inriktar sig på folk- och världsmusik och artisterna har varit många under de år som festivalen har arrangerats. Artisterna som uppträder på festivalen spelar ofta väldigt nära sin publik och inte från en upphöjd scen eller på avstånd som på de flesta andra festivaler och konserter.

Fest i dagarna tre

Miljö och hållbarhet är två andra viktiga faktorer under de tre dagar som festivalen pågår och därför bor också många besökare i tält eller husvagn för att komma så nära den vackra omgivande naturen som möjligt. All mat som serveras är ekologisk och avfallet som uppstår sopsorteras och komposteras. Urkult lockar besökare i alla åldrar, från Sverige och övriga Europa, som umgås med varandra över åldersgränserna. Det finns flera olika scener på området och förutom musik så ingår även poesi, barnteater och kurser av olika slag i programmet. Det finns också ett flertal hantverkare som deltar i festivalen och som säljer olika typer av hantverk på och utanför festivalområdet.
Nersänkt i en naturlig amfiteater mitt på festivalområdet ligger den stora scenen som omges av nipor och tallar som är karaktäristiska för den natur som omger Ångermanlandälvens stränder. Det är på stora scenen som varje festival inleds med det som kallas för Eldnatten, en unik föreställning som inkluderar ett antal olika konstformer. Elden har, som namnet antyder, den mest centrala rollen i föreställningen och den hänvisar även till den plats där människor har samlats under tusentals år för att fira olika saker. Inte långt från festivalområdet vid Nämforsen finns hällristningar som också ingår som en del i festivalens logotype och grafiska profil.

Jämställdhet i fokus 2019

Festivalen Urkult, som även kallas för Folkfest vid Nämforsen arrangeras av en ideell förening med många eldsjälar och volontärer. Tack vare de cirka 600 volontärer som ställer upp under festivalen kan man hålla nere priserna på mat, dricka och inträdesbiljetter. Den vinst som görs på festivalen återinvesterar föreningen i nästkommande års festival för att den ska bli ännu lite bättre än den föregående. Föreningen arbetar hårt för att alla, oavsett könstillhörighet, nationalitet och sexuell läggning ska känna sig trygga under festivaldagarna och därför har föreningen egna vakter som samarbetar med inhyrda ordningsvakter och polis. Till 2019 års festival har arrangörerna bestämt sig för att satsa ännu mer på jämställdhet och satsar på att komma så nära lika många kvinnliga som manliga artister som möjligt. Föreläsningarna som genomförs under årets festival kommer bland annat handla om destruktiva mansnormer och de häxprocesser som i stor utsträckning förekom i Ångermanland under 1600-talet. Festivalen är alltså inte på något sätt en feministfokuserad festival utan en som vill verka för jämställdhet mellan könen. Ett steg i den processen är att lyfta fram och synliggöra kvinnors berättelser och kvinnor som har haft inverkan på Sveriges historia.

Inlägg skapade 22

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen